Skip to content

Adatkezelési tájékoztató


Tartalom

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

2. Az adatkezelés jogalapja

3. Az adatkezelés célja

4. Milyen adatokat kezelhetnek rólam?

5. Kinek és milyen módon továbbítjuk a személyes adatokat?

6. A https://www.unione.hu weboldalon felhasznált sütik

7. Biztonsági és adatvédelmi intézkedések alkalmazása

8. Adatkezelés időtartama

9. Személyes adatok módosítása

10. Adatvédelmi nyilatkozat módosítás

11. Tájékoztatás az érintett jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről

 1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A UNIONE Management Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 55-61., cégjegyzékszám: 01-09-335561, honlap: https://www.unione.hu

e-mail cím: [email protected] ), mint a https://www.unione.hu fenntartója és a https://www.unione.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: „Adatkezelő”) kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelme és tisztességes kezelése érdekében, továbbá támogatjuk a személyes adatvédelemhez fűződő jogos érdekeket, a személyes információk gyűjtésekor, kezelésekor és feldolgozásakor teljes mértékben tiszteletben tartjuk azokat. 

Amikor a https://www.unione.hu szolgáltatásait használja, az Adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat.

Személyes adatnak” minősül minden olyan formátumban összegyűjtött és rögzített információ, amely lehetővé teszi személyazonosítását természetes személyként, közvetlenül (például név, vezetéknév) vagy közvetetten (például e-mail cím, telefonszám). Mielőtt ilyen jellegű információt szolgáltat számunkra, olvassa el ezt az adatvédelmi tájékoztatót.

Adatkezelő annak érdekében, hogy a fent megjelölt személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és bármilyen formában történő kezelése mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) rendelkezéseinek, a következő adatkezelési tájékoztató rendelkezései szerint végezzük a személyes adatok kezelését a tevékenységeink körében:

AZ UNIONE KFT. hat irányelve az ön személyes adatainak védelméért

Az alábbi hat irányelv alkalmazandó az UNIONE Kft-nél:

 1. Jogosultság: Személyes adatait csak a jelen Szabályzatban leírt célokra gyűjtjük és használjuk.
 2. Jelentőség és pontosság : Csak az adatfeldolgozáshoz szükséges személyes adatokat gyűjtjük. Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk tárolt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek.
 3. Adattárolás : Személyes adatait csak a feldolgozáshoz szükséges ideig tároljuk, a törvényi rendelkezésekkel összhangban.
 4. Hozzáférés, helyesbítés: Személyes adataihoz hozzáférhet, módosíthatja, javíthatja vagy törölheti azokat. A fentiekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el a „Személyes adatok módosítása”, valamint Tájékoztatás az érintett jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről” című részt.
 5. Titoktartás és biztonság : Érvényben lévő technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk személyes adatai védelmét adatváltoztatás, véletlen vagy jogellenes veszteség, illetéktelen használat, közzététel vagy adataihoz való hozzáférés elkerülése érdekében.
 6. Megosztás és nemzetközi transzfer : Személyes adatait megoszthatjuk harmadik féllel, (például kereskedelmi partnerek és/vagy szolgáltatók, a továbbiakban: „Partnerek”) az ebben az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célokra. Megfelelő intézkedéseket foganatosítunk, amikkel garantáljuk az ilyen adatok megosztása vagy továbbítása biztonságosságát.
 1. Az adatkezelés jogalapja

A honlap használatához megadott személyes adatok kezelésének jogalapja kizárólag a felhasználók önkéntes hozzájárulásán alapul, a jelen tájékoztatás ismeretében. Az érintett a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az UNIONE Kft. az általa megadott személyes adatait a hozzájárulása visszavonásáig kezelje, valamint a Partnerei részére a UNIONE Kft. adatot továbbítsa, hozzáférést biztosítsa, az adatkezelés céljának elérése érdekében.

 1. Az adatkezelés célja

Személyes adatok kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a weboldalunkra látogatók beazonosítása, továbbá a kapcsolattartás és közvetlen üzletszerzés céljából gyűjtjük és kezeljük, valamint elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot küldünk, továbbá a megadott elérhetőségeken üzletszerzési céllal megkeressük. Az általunk kezelt személyes adatokat közvetlenül az érintettektől, azok beleegyezésével gyűjtjük, mindig összhangban a hatályos törvényekkel. 

Ezeket az adatokat elektronikus úton, egy külön űrlap kitöltésével juttathatják el részünkre a weboldalunkra ellátogatók, mely adatokat az UNIONE Kft. központi adatbázisában tárolja.

 1. Milyen adatokat kezelhetnek rólam?

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A https://www.unione.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra az Adatkezelő nem használja.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

A hírlevél igénylés, kérdések és egyéb megkeresések esetén a felhasználó vezetéknevét, keresztnevét, telefonszámát, e-mail címét az Adatkezelő kizárólag a 3. pontban meghatározott célra használja. Adatkezelő a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára.

 1. Kinek és milyen módon továbbítjuk a személyes adatokat?

Társaságunk az érintett által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, valamint az Önnel kapcsolatos információkat elsősorban belső körben kezeli. Személyes adatokat harmadik személynek, vagyis Partnereinknek az Adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát.  A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az Adatvédelmi Hatóság véleményét.

Partnereink listája itt érhető el.

 1. A https://www.unione.hu weboldalon felhasznált sütik

A https://www.unione.hu weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookie-kat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön webes keresőjén.

A sütik például lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta, vagy segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. A sütik segítségével biztosítani tudjuk azt is, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak (anélkül, hogy Önt személyesen azonosítaná).

Mikor Ön felkeresi weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.

Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. A https://www.unione.hu  weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

 1. Biztonsági és adatvédelmi intézkedések alkalmazása

A személyes adatok tárolása és feldolgozása az Adatkezelő székhelyén történhet. A személyes adatok titkosságának megőrzése érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, melyek védik a személyes adatok titkosságát és biztonságát a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezek az intézkedések adminisztratív, informatikai és fizikai intézkedéseket jelentenek. 

 1. Adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően. Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy adatait hírlevél céljára használjuk, ezen adatokat addig tároljuk, míg arról Ön másként nem rendelkezik / a hozzájárulást Ön vissza nem vonja.

A reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására, illetőleg a hozzájárulás visszavonására bármikor indokolás nélkül, az alábbi címeken – név, e-mail cím megadásával – van lehetőség:

[email protected] elektronikus levelezési címen, e-mailben kapott üzenetek esetén pedig a [email protected] címen, vagy postai küldeményként az UNIONE Kft., 1123 Budapest, Alkotás út 55-61.) címen.

Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy az adatok adatbázisból való törlése csak írásbeli kérelem esetén lehetséges, mely a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül történik. 

 1. Személyes adatok módosítása

Minden érintett személy számára lehetőséget biztosítunk személyes adatainak frissítésére, pontosítására, vagy törlésére. A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Az általunk kezelt adatok változtatása írásban lehetséges. Hírlevél igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni.

10. Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Adatkezelő e nyilatkozat módosításának jogát fenntartja. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

11. Tájékoztatás az érintett jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről

Amennyiben a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, úgy Társaságunk a fent megadott elérhetőségeken készségesen fogadják megkeresését.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általuk kezelt, illetve az általuk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be az Adatkezelő 1. pont rögzített valamely elérhetőségén. Készüljön fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 

Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Info tv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a hatályos jogszabályok mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabály alapján senkit sem érhet abból hátrány, ha a Hatóságnál bejelentést tett.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg – pontatlan, helytelen, hiányos -, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

Korlátozás

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő a tároláson túl egyéb  adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekében érvényesítése céljából, vagy  törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet az Info tv. 19. §-ban foglaltak bekövetkezése esetén.

Törlés

A személyes adatot haladéktalanul törölni kell, ha kezelése jogellenes – különösen Info. tv. 4. § alapelveivel; az érintett – az Info tv. 14. § e) pontjában foglaltak szerint – kéri, vagy az érintett a hozzájárulását visszavonta; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja, vagy jogalapja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott határideje lejárt; azt a jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy elektronikus levélben közlik a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a törvény alapján megillető jogairól, az érvényesítés módjáról, így különösen a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az Adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az UNIONE Kft. az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztató és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel.

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk.

Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Jogainak érvényesítése érdekében az érintettnek két lehetősége van:

 1. Kezdeményezheti a Hatóság vizsgálatát az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az Info. tv. 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmet elutasítja;

2. A Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az Adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, ha az alperes adatkezelő, illetve adatfeldolgozó közfeladatot ellátó szerv, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az [email protected]  e-mail címre jutassa el.